eMonkeyz vs UCAM Esports Club – LVP SuperLiga Orange Spring 2020 – 05-03-2020

LoL
07:00 PM Thursday, 05-03-2020
eMonkeyz and UCAM Esports Club Compare
eMonkeyz Spain
UCAM Esports Club Spain

eMonkeyz vs UCAM Esports Club Tips

Complete No Bets
Complete No Bets

eMonkeyz & UCAM Esports Club Past Matches

eMonkeyz
0 Win
0 Draw
5 Lose
lose 0 : 1
G2 Arctic LVP SuperLiga Orange Spring 2020
02-03-2020
lose 0 : 1
Movistar Riders LVP SuperLiga Orange Spring 2020
27-02-2020
lose 0 : 1
MAD Lions Madrid LVP SuperLiga Orange Spring 2020
24-02-2020
lose 0 : 1
BCN Squad LVP SuperLiga Orange Spring 2020
20-02-2020
lose 0 : 1
Team Queso LVP SuperLiga Orange Spring 2020
19-02-2020
UCAM Esports Club
3 Win
0 Draw
2 Lose
win 1 : 0
BCN Squad LVP SuperLiga Orange Spring 2020
02-03-2020
lose 0 : 1
Team Queso LVP SuperLiga Orange Spring 2020
27-02-2020
lose 0 : 1
G2 Arctic LVP SuperLiga Orange Spring 2020
24-02-2020
win 1 : 0
S2V Esports LVP SuperLiga Orange Spring 2020
20-02-2020
win 1 : 0
x6tence LVP SuperLiga Orange Spring 2020
19-02-2020

eMonkeyz vs UCAM Esports Club – 05-03-2020 – LoL Match Description

Close