Telia Esports Series Season 3 2020 Results

Tuesday, 07 April 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
0 : 1
SJ Gaming
06:00 PM CEST
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
Conquer
1 : 0
Helsinki REDS
05:00 PM CEST
Monday, 06 April 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
kynyniekat
1 : 0
Conquer
06:00 PM CEST
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
Helsinki REDS
0 : 1
Veto Esports
05:00 PM CEST
Thursday, 02 April 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
Helsinki REDS
1 : 0
SJ Gaming
06:00 PM CEST
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
1 : 0
Helsinki REDS
05:00 PM CEST
Tuesday, 31 March 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
0 : 1
CRAZYCOCO
07:00 PM CEST
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
0 : 1
Conquer
06:00 PM CEST
Monday, 30 March 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
Veto Esports
1 : 0
Conquer
06:00 PM CEST
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
CRAZYCOCO
0 : 1
KOVA
05:00 PM CEST
Thursday, 26 March 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
KOVA
1 : 0
Helsinki REDS
06:00 PM CET
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
SJ Gaming
0 : 1
KOVA
05:00 PM CET
Tuesday, 24 March 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
0 : 1
kynyniekat
06:00 PM CET
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
Helsinki REDS
1 : 0
CRAZYCOCO
05:00 PM CET
Monday, 23 March 2020
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
SJ Gaming
1 : 0
CRAZYCOCO
06:00 PM CET
Telia Esports Series Season 3 2020 Group stage
NYYRIKKI
0 : 1
Veto Esports
05:00 PM CET
Close